Top 20 văn khấn cho người có căn số ngắn gọn, đầy đủ và hay nhất

Mỗi tín ngưỡng tôn giáo đều có sự thành tâm khi cúng lễ vật cho những vị thần chủ mà chúng ta thờ phụng. Ngoài những lễ vật, các tôn giáo còn có những thành đồng – tức những người có căn và những bài văn khấn chính thống. Trong bài viết này, Hoa Viên Nirvana sẽ gợi ý cho bạn những bài văn khấn cho người có căn số, giúp việc thờ phụng, cúng lễ vật đúng nghi thức và thể hiện lòng tôn kính với các vị thần.

Lễ vật khi cúng các vị thần gồm những gì?

Theo tục truyền thống, mỗi khi Đình, Đền, Miếu hay Phủ có ngày hội cúng kiếng thì cần phải có lễ vật, bất kể là lễ cúng to, nhỏ, sang, mọn, nhiều hay ít. Tại những ngày lễ này, người ta có thể sắm những lễ chay hay lễ mặn tùy vào phong tục của địa phương.

  • Lễ chay: Gồm phẩm oản, hoa quả, trà,… thường được dùng để làm lễ vật Bồ Tát, Đức Phật Di Đà. Một số nơi còn dùng lễ chay để dâng lên Thánh Mẫu.
  • Lễ Mặn: Nên mua đồ chay giả giò, chả, lợn, gà.
  • Lễ đồ sống: Tuyệt đối không nên dùng trứng, gạo, muối hay thịt khi dâng lễ lên các vị Ngũ Hổ, Thanh Xà, Bạch Xà ở hạ ban Công Đồng Tứ Phủ.
  • Cỗ sơn trang: Gồm các món đặc sản chay của Việt Nam hoặc gạo nếp cẩm nấu xôi chè.
  • Lễ ban thờ cậu, thờ cô: Gồm hương hoa, oản, quả, gương, lược,… những vật dụng cho trẻ nhỏ.
  • Lễ thần Thành Hoàng, Thư điền: Phải dùng các món chay.
Lễ vật khi dâng lên các vị thần trong một tín ngưỡng, tôn giáo
Lễ vật khi dâng lên các vị thần trong một tín ngưỡng, tôn giáo

Những bài văn khấn cho người có căn số ngắn gọn và đầy đủ nhất

Văn khấn Tứ Phủ ngắn gọn

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.
Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.

Con lạy: ………..(tên thánh chủ bản đền. Ví dụ, đến đền Cô Chín ta khấn: Con lạy Cô Chín tối linh)

Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….
Ngụ tại:……………………………

Hôm nay, Chúng con đến đây có chút hương hoa, phẩm quả, lễ mặn xin dâng lên những chư tiên, chư thánh để cảm tạ ơn đức của những Ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời hạn qua. Vừa qua, được sự lưu tâm độ trì của những Ngài mà việc làm (Nếu đã xin việc gì đơn cử mà thành công xuất sắc thì xin trình diễn) của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con xin được cảm tạ và lễ tạ tổng thể những Ngài .

Hôm nay, chúng con tới đây với toàn bộ lòng tôn kính xin những ngài phù hộ độ trì cho con những việc sau: (Nêu những việc cần xin, những khó khăn vất vả hoàn toàn có thể gặp phải và hoàn toàn có thể cả hướng định xử lý ra làm sao).

Một lần nữa, thay mặt đại diện gia chung chúng con, con xin những ngài giang tay tương hỗ cho chúng con. Chúng con xin đa tạ … và toàn thể những chư tiên, chư thánh.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn cho người có căn số trong lễ thờ Thánh Mẫu
Văn khấn cho người có căn số trong lễ thờ Thánh Mẫu

Văn khấn Tứ Phủ đầy đủ

Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật!
Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật!
Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Con Lạy Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng. Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.

Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ
Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.
Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên
Con Lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu:
Con Lạy Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên
Con Lạy Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn
Con Lạy Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ
Con Lạy Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai

Con Lạy Hội Đồng Quan Tứ Trụ Triều Đình
Con Lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.
Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.
Con lạy Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân, Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ. Vương Tử, Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn
Con Lạy văn võ bá quan quân thần trần triều
Con lạy Tam Tòa chúa bói – Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường

Con Lạy Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ
Chúa Đệ Tam Lâm Thao
Tiên Chúa Thác Bờ

Con Lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa – Năm Phương Chúa Bà – Con lạy Ngũ Vị Vương Quan, Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên, Tôn quan Đệ Nhị Giám Sát, Tôn Quan Đệ Tam Thoải Phủ, Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.
Con lạy Tôn Quan Điều Thất.

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà :

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên
Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông
Chầu Đệ Tam Thoải Phủ
Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Chầu Năm Suối Lân
Chầu Lục Cung Nương
Chầu Bảy Tiên La
Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân
Chầu Cửu Sòng Sơn
Chầu Mười Đồng Mỏ
Con lạy Hội Đồng Chầu Bé
Con Lạy Chầu Bé Thượng Ngàn Quyền Cai Bắc Lệ

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng: Quan Hoàng Quận, Quan Hoàng Đôi Triệu Tường, Quan Hoàng Bơ Thoải Cung, Quan Hoàng Tư Thủy Phủ, Quan Hoàng Năm, Quan Hoàng Sáu, Quan Hoàng Bảy Bảo Hà, Quan Hoàng Tám, Quan Hoàng Chín, Quan Hoàng Mười .
Con lạy 36 tòa Sơn Trang, Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng
Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô
Con xin kính lạy Cô Nhất Thượng Thiên, Cô Cả đền Dù, Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn, Cô bơ Thoải, con lạy Cô Tư Ỷ La, Cô Năm Suối Lân, Cô Sáu Lục Cung, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, Cô chín Sòng Sơn, Cô Mười Đồng Mỏ, Hội đồng cô bé, Con Lạy Cô Gái Thượng ngàn, cô bé Thoải, Con lạy cô Bé Bản Đền ( bản điện ) ,
Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải, Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên, Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng Ba Thoải, Cậu Hoàng Tư Long Thành, Con Lạy Cậu Bé Hoàng Thiên, Cậu Bé Thượng Ngàn, Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát, Con lạy cậu bé bản Đền ( Bản Điện ) .
Con Lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng
Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu những Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ, Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này .

Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….
Ngụ tại:……………………………

Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời .
Hôm nay ngày : … Tháng : … Năm : … Nhân … … … … .
Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái ), trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thủy phủ cùng đồng gia quyến đẳng cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ … … … … … ( ên đền) linh từ .
Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vuốt ve che chở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, tai qua nạn khỏi – Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh, cầu danh đắc danh, cầu phúc đắc phúc, đắc tài sai lộc … … Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!
Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ … .. nguyên quán … .., Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên, dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, cho con cháu nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm …

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn Tứ Phủ tại gia

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương
Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng đế
Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu
Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh

Con lạy Tứ phủ Khâm sai
Con lạy Chầu bà Thủ Mệnh
Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Hoàng
Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cô
Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cậu

Con lạy hội đồng những Giá, những Quan, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể .
Con lạy quan Chầu gia .

Hương tử con là:……………………
Cùng đồng gia quyến đẳng, nam nữ tử tôn
Ngụ tại:……………………………….

Hôm nay là ngày … .. tháng … .. năm. Tín chủ con … … … thành tâm kính lễ, xin Chúa phù hộ độ trì cho mái ấm gia đình chúng con sức khỏe thể chất dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều suôn sẻ .

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn Công Đồng Tứ Phủ

Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần )
Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư phật mười phương.
Cung thỉnh chư Thánh, cung thỉnh chư thiên cung tấu thỉnh thiên đình đại đế .

Con xin sám hối Tam phủ thần vương, tứ phủ thánh đế.Con xin sám hối Thiên phủ Thánh Đế – Cao thiên Thượng thánh – Đại từ Nhân giả – Huyền khung Cao Thượng đế – Ngọc Hoàng Đại Thiên tôn .
Con sám hối Nhạc Phủ Thánh Đế – ( Tản Viên Sơn Thánh ) – ngũ nhạc thần vương – năm phương sơn động .
Con sám hối Thủy Phủ Thánh Đế – ( Lạc Long Quân Đại Đế ) – Bát Hải Long Vương – tám phương cửa bể .
Con sám hối Địa phủ Thánh Đế – thập điện minh vương tòa chương địa phủ Bắc Cực Trung Thiên Tam nguyên tam phẩm tam quan .
Con sám hối Đại Thánh Nam Tào Lục Ty duyên thọ tinh quân .
Con sám hối Đại Thánh Bắc Đẩu Cửu hoàn giải ách tinh quân Cửu tinh thiên chúa thập nhị bát tú chư bộ thiên binh chư đinh văn võ .
Con sám hối tấu lạy quốc mẫu vua bà bơ tòa tiên thánh tứ phủ Thánh Mẫu :
Kính lạy Cửu trùng thánh mẫu bán thiên công Chúa Thiên tiên thánh mẫu
Kính lạy địa tiên thánh mẫu quỳnh hoa Liễu Hạnh Vân Hương Thánh Mẫu Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hòa Diệu hoàng thượng, gia phong Tiên Hương thiên tiên Thánh Mẫu .
Kính lạy Thánh Mẫu Đệ Tam thủy cung, Xích Lân long Nữ, Thủy Tinh Công chúa. Kính lạy Đức Mẫu thượng ngàn Diệu nghĩa diệu tín thiền sư Tuần Quán Đông Cuông đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương .
Con lạy trần triều hiển thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần triều Khải Thánh, Vương Phụ Vương mẫu Vương phu nhân Tứ vị Vương tử – Nhị Vị Vương cô – vương tế vương tôn Liệt vị tướng tướng công đồng Trần Triều .
Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh Bách vị những quan ngũ vị tôn quan : Quan đệ nhất Thượng Thiên ; Quan đệ nhị thượng ngàn ; Quan đệ tam thoải phủ ; Quan đệ tứ khâm sai ; Quan đệ ngũ tuần tranh. Con sám hối điều thất tôn quan – Hoàng triệu tôn quan .
Con lạy tứ phủ chầu bà thập nhị chầu bà : Chầu đệ nhất thượng thiên ; Chầu đệ nhị thượng ngàn; Chầu đệ tam thủy phủ  Chầu đệ tứ khâm sai ; Chầu năm Suối Lân ; Chầu sáu Lục Cung; Chầu bảy Kim Giao Chầu tám Bát Nàng; Chầu chín cửu tỉnh ; Chầu mười Mỏ Ba; Chầu Bé Bắc Lệ  Chầu bà thủ đền .
Con lạy Tứ phủ thánh hoàng thập vị thánh hoàng : sám hối ông bơ thoải quốc động chủ hưng long, ông bảy Bảo Hà, ông mười Mỏ hạc tỉnh nghệ an .
Sám hối tứ phủ thánh cô: Cô đệ nhất thượng thiên ; Cô đôi bồng lai ; Cô bơ Thác Hàn ; Cô tư tây hồ; Cô năm Suối Lân ; Cô sáu Lục Cung ; Cô bảy Kim Giao ; Cô tám đồi chè ; Cô Chín Sòng Sơn ; Cô mười Đồng Mỏ ; Cô bé sơn lâm ; Cô bé bản đền
Sám hối tứ phủ thánh cậu : cậu cả ; cậu đôi ; cậu bơ ; cậu bé đồi ngang .
Con lạy ngũ đinh thần tướng – ngũ hổ thần quan .
Con lạy đại tướng thanh xà – bạch xà tướng quân .
Con lạy công đồng những bóng những giá, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể .
Con lạy chầu chúa thủ đền cùng quan thủ điện, thổ địa thần kỳ thần linh bản xứ .

Đệ tử con là:………………………………………. ……………………………
Ngụ tại:…………………………………….…………………………………….

Kim niên kim nguyệt, cát nhật lương thời …. niên … nguyệt … .. thời .
Đệ tử con nhất tâm nhất lễ đêm tưởng ngày mong nhất tâm chí thiết nhất dạ chí thành nhất tâm tưởng vạn tâm cầu – tu thiết nhang hoa lễ vật tờ đơn cánh sớ .
Mang miệng tới tâu – mang đầu tới bái – cửa đình thần tam tứ phủ .
Trên mẫu độ dưới gia hộ mẫu thương – vuốt ve che chở – phù hộ độ trì .
Cho con : ba tháng hè chín tháng đông – đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối, Tứ thời bát tiết – tháng thuấn ngày nghiêu – phong thuận vũ hòa – tai qua nạn khỏi. Mẫu cho con được sáng hai con mắt – bằng hai bàn chân ; Mẫu ban lộc dương tiếp lộc âm – cho lộc mùa xuân cho tài mùa hạ ; Cho tươi như lá cho đẹp như hoa – phúc lộc đề đa tiền tài mang tới ;
Mẫu cho con lộc ăn lộc nói – lộc gói lộc mở, lộc gần lộc xa ; Hồ hết lại có hồ vơi lại đầy – điều lành mang đến điều dữ mang đi ; Mẫu cứu âm độ dương cứu đường độ chợ – vuốt ve che chở nắn nở mở mang ; Cải hung vi cát cải họa vi tường – thay son đổi số nảy mực cầm cân ; Mẫu phê chữ đỏ Mẫu bỏ chữ đen – cho con được trăm sự tốt vạn sự lành ; Trên quý dưới yêu trên vì dưới nể – cho gặp thầy gặp bạn gặp vạn sự lành ;
Mẫu ban danh ban diện ban quyền – cho con có lương có thực có ngân có xuyến – tài như xuyên chí lộc tựa vân lai ; Cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc – cầu bình an đắc bình an ; Trồng cây đắp phúc cho con được nở cành xanh lá phúc lộc đề đa ; Cho trên thuận dưới hòa – trên bảo dưới nghe trên đe dưới sợ ;
Mẫu cho nước chảy một dòng – thuyền xuôi một bến, bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ ; Năm xung Mẫu giải xung – tháng hạn hóa giải ; Cho gia trung con được trong ấm ngoài êm, nhân khang vật thịnh duyên sinh trường thọ .
Đệ tử con người trần mắt thịt nhỡn nhục nan chi việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ. Tuổi con còn trẻ, tóc con còn xanh ăn, con ăn chưa sạch, con bạch chưa thông. Ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời, không biết kêu sao cho thấu, tấu sao cho tường. Con biết tới đâu con tâu tới đấy, ba điều không sảy bảy điều không sai. Trăm tội mẫu xá vạn tội mẫu thương. Mẫu xá u xá mê xá lỗi xá lầm. Mẫu soi đường chỉ lối cho con biết đường mà lội biết lối mà lần .
Hôm nay đệ tử con lễ bạc tâm thành, con giàu một bó khó một nén, mong Mẫu gia hộ cho con ạ .
Nam mô vân hương đại từ tôn bồ tát ma ha tát ! ! !
Cẩn cáo!

Văn khấn Công Đồng Tứ Phủ
Văn khấn Công Đồng Tứ Phủ

Văn khấn Tứ Phủ Ông Hoàng

Con lạy quan Hoàng Mười trấn thủ đất Nghệ An
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp, ngày đại cát giờ đại an, con đầu làm ngai hai vai vai làm trượng, Bắc ghế ông ngồi làm ngôi thánh ông ngự. Ngài về chứng đền chứng phủ, chứng đủ lô nhang, trên ngàu tấu đế đình, dưới ông hạ trình thoải phủ .
Hoàng cho con thời ăn, học nói, học gói, học soi. Sau thời con có sự nghiệp, sự nghiệp, có của làm ra, cửa nhà tạo ra sự, vẹn thời phê bút mà phút thời phê danh cho con lấy tiếng cho thánh, lấy danh, lấy diện cho trần .
Hôm nay con tâm thành lễ bạc, con tâm có của không, còn giàu một bó, con khó một nén, giàu làm hẹp, kém làm đơn. Một nén cũng có mà một bó cũng thơm. Con lại mang miệng về tâu, con cúi đầu vọng bái. Con đói cơm thèm lộc đói phúc mà thèm tài. Đói cơm cha, thèm sữa mẹ. Việc âm chưa tường mà việc dương chưa tỏ. Nay Hoàng phê chữ đỏ, ông bỏ chữ đen. Hoàng ấn ngón tay, Hoàng xoay ngòi bút. Quyền của Hoàng, phép của Hoàng, gia bản nằm trong tay Hoàng để rồi ngài thương cho danh cho diện, cho quyền được cho phép .
Để con công danh sự nghiệp thăng quan tiến chức, việc làm được thăng quan, thăng cấp, thăng phẩm, thăng hàm. Ngài cầm cân nảy mực, đặt bút chữ phê rõ ràng. Để rồi phúc đó mà quý nhân phù trợ, mà số đó thì được bạn hiền bạn tốt trợ giúp. Cho gặp thầy, gặp bạn, gặp vạn sự lành, gặp ông có nhân, gặp bà có đức. Nắn nở chở che, cho con nở cành xanh lá .
Trăm tội ông xá, vạn tội ông thương ông chỉ đường dẫn lối để thuyền trôi một bến nước chảy xuôi dòng. Sông sâu bến ấy mà đáo lai thọ trường cũng là con ông. Nước sông lam chưa khi nào cạn, lời của Hoàng chẳng dám đơn sai .
A Di Đà Phật con kêu thấu nổi lạy Hoàng, để rồi phúc đó lại gần hơn!

Văn khấn Tứ Phủ Thánh Cô

Con Nam Mô A Di Đà Phật

Con Lạy 9 phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
Con Nam Mô thường trụ thập phương Phật
Con Nam Mô thường trụ thập phương Pháp
Con Nam Mô thường trụ thập phương Tăng

Con sám hối con lạy Phật tổ như Lai
Con sám hối con lạy Phật thích ca
Con sám hối con lạy Phật bà Quán thế âm bồ tát ma ha tát
Con nam mô a di đà phật
Con sám hối Thiên phủ, nhạc phủ, thoải phủ, địa phủ, Công đồng 4 phủ vạn linh
Con lạy Ngọc Hoàng Thượng đế
Con lạy Vua Cha Bát Hải Đồng Bằng
Con lạy Quan Nam Tào, Bắc đẩu
Con Lạy Tứ vị Chúa tiên tứ vị thánh Mẫu: Mẫu cửu trùng thiên, Phủ giày Quốc Mẫu, Mẫu nghi thiên hạ, Sòng Sơn Quốc Mẫu. Sơn Lâm Đông Cuông Quốc Mẫu. Sơn Lâm Bắc Lệ Thánh Mẫu. Thuỷ Cung Thánh Mẫu.

Con lạy Tứ vị Vua Bà Cờn Môn
Con lạy Đức ông Trần triều hiển thánh hưng đạo đại vương.Đức ông đệ tam Cửa suốt. Nhị vị vương Cô. Cô bé Cửa suốt. Cậu bé Cửa Đông.
Con lạy Tam vị chúa mường
Chúa mường đệ nhất tây thiên
Chúa mường đệ nhị Nguyệt Hồ
Chúa mường đệ tam Lâm Thao
Chúa Năm Phương bản cảnh

Con lạy Ngũ vị Tôn Ông Hội Đồng Quan Lớn
Quan lớn đệ nhất
Quan lớn đệ nhị giám sát
Quan lớn đệ tam Lảnh giang
Quan lớn đệ tứ khâm sai
Quan lớn đệ ngũ tuần tranh

Con lạy Tứ Phủ Chầu Bà
Chầu bà đệ nhất, Chầu bà đệ nhị Đông Cuông
Chầu đệ tam thoải phủ, Chầu Thác Bờ
Chầu đệ tứ khâm sai quyền cai bốn phủ
Chầu Năm Suối Lân, Chầu Sáu Lục Cung Nương
Chầu Bảy Kim Giao, Chầu Tám Bát nàn Đông Nhung
Chầu Cửu Đền Sòng, Chầu Mười Đồng Mỏ Chi Lăng
Chầu Bé Công Đồng Bắc Lệ.

Con lạy Tứ Phủ Ông Hoàng
Ông Hoàng Cả, Ông Đôi Triệu Tường, Ông Hoàng Bơ
Ông Hoàng Bảy Bảo Hà, Ông Tám Bắc Quốc Suối Mỡ
Ông Chín Cờn Môn, Ông Mười Nghệ An
Con Lạy Tứ phủ Thánh Cô 9 Sòng Sơn
Con lạy quan thủ gia chầu bà thủ bản đền. Quan đứng đầu đồng, chầu cai bản mệnh. Hội đồng các quan, hội đồng các giá trên ngàn dưới thoải. 12 cửa rừng 12 cửa bể,
Con Lạy Chúa sơn lâm sơn trang. Ông Thanh xà bạch xà cùng các cô tiên nàng chắp lễ chắp bái. Con lạy táo quân quan thổ thần. Bà Chúa đất, bà chúa bản cảnh cai quản bản đền hoãn tĩnh linh đền.

Hôm nay là ngày: ……… tháng ……….năm …………
Tín Chủ ……………..Tuổi ………….
Ngụ Tại ………………………………
Con xin: ………………………………….

Văn khấn Tứ Phủ Thánh Cậu

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương .
Con kính lạy Đức chúa Thượng Ngàn đỉnh thương cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương ngọc điện hạ .
Con kính lạy Đức Thượng Ngàn chúa tể Mị Nương Quế Hoa công chúa tối tú tối linh, quản lý ba mươi sáu cửa rừng mười hai cửa bể .
Con kính lạy chư Tiên, chư Thánh chư Thần, Bát bộ Sơn trang, thập nhị Tiên Nàng, Thánh cô Thánh cậu, Ngũ hổ Bạch xà Đại tướng .

Hương tử con là:…
Ngụ tại:…

Nhân tiết … Chúng con thân đến phủ chúa trên ngàn, đốt nén tâm hương kính dâng lễ vật, một dạ chí thành, chắp tay khấn nguyện. Cúi xin lượng cả bao dung, thể đức hiếu sinh, phù hộ độ trì cho chúng con cùng cả gia quyến chín tháng đông, ba tháng hè được sức khỏe thể chất dồi dào, phúc thọ khang ninh, lộc tài vượng tiến, việc làm hanh thông, vạn sự tốt đẹp .

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám, phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Văn khấn Cậu Bé Đồi Ngang

Nam mô A Di Đà Phật (5 lễ)
Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo(3L)
Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L)
Nam mô đại từ, đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát(3L)

Con sám hối con lạy chín phương trời 10 phương chư phật, chư đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Đệ tử con muôn trung bách bái, nhất tâm cung thỉnh :

Tam Phủ công đồng, Tứ Phủ Vạn linh
Tam vị đức Vua cha, Đức tam thập tam thiên thiên chúa Đế Thích Đế hoàn nhân tiên Thánh đế cung duy Hiệu Thiên Trí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao thượng đế tối linh ngọc bệ hạ, Đức Vua cha Bát Hải Động Đình Thủy quốc Long Vương: Trấn Tây An Nam Tam Kì Linh Ứng Vĩnh Công đại vương Thượng đẳng tối linh thần.
Thiên tiên Cửu Trùng Vương Mẫu, Cửu thiên huyền nữ Phạm Thị Chân Nhân, Bán Thiên Mão Dậu công chúa cập thị tòng bộ chúng.

Tam Tòa Thánh Mẫu tối tú anh linh: Đệ Nhất thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh công chúa. Đệ nhị thượng ngàn Lê Mại Đại Vương, Diệu Tín, Diệu Nghĩa thiền sư Bạch Anh Quản Trưởng Sơn Trang công chúa. Đệ Tam Thoải Phủ Xích Lân Long Nữ công chúa.
Trần Triều hiển Thánh nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Quốc Công Tiết Chế Thượng đẳng phúc thần ngọc bệ hạ.
Trần triều vương phụ, vương mẫu, vương phi phu nhân, vương huynh, vương đệ, vương tử, vương hôn, vương nữ, vương tế, vương tôn chư vị tướng tá bộ hạ các quan công đồng Trần Triều uy phong lẫm liệt.

Cung thỉnh Tam vị Chúa Mường: Đệ nhất Tây Thiên, Đệ nhị Nguyệt Hồ, Đệ tam Lâm Thao
Cung thỉnh: Chúa Bà Cà Phê, Tiên Chúa Thác Bờ – Hòa Bình công chúa, Ngũ Phương Bản Cảnh Chúa bà Bạch Hoa công chúa tối tú tối linh, Hội Đồng chúa bói, Hội Đồng chúa chữa, Hội Đồng chúa Mán, Hội Đồng chúa Mường, Lục cung Chúa Chầu các bộ Sơn Trang, Sơn Lâm công chúa, Tam thập lục cung công chúa, Lục thập hoa giáp thần nương.
Cung thỉnh tứ phủ chầu bà, Năm tòa quan lớn, 10 dinh các quan. Bát bộ sơn trang thập nhị tiên cô trên ngàn dưới thoải, Thủ Điện công chúa tối tú tối linh.

Con kính lạy tứ phủ Quan Hoàng. Kim niên đương cai Thái Tuế Chí đức tôn thần, đương cảnh Thành Hoàng bản thổ liệt vị chúa thượng. Đức Hoàng triều đức Hoàng Q.. Thượng Thanh Bản Mệnh nguyên thần chân quân, Thiên Tào Hoa Giáp thủ mệnh công chúa, Ông thủ đầu đồng chầu bà quyền cai bản mệnh giáng phúc lưu ân trừ tai giải ách .
Tứ phủ thánh cô, tứ phủ thánh cậu, cậu bé bản điện, cô bé bản điện. Ngũ lôi thiên tướng, ngũ hổ đại thần chư vị những quan, thiên thiên lực sĩ, vạn vạn tinh binh, binh hùng tướng mạnh, chư tư quan tướng, Thanh Xà đại tướng, Bạch Xà đại quan. Thổ công chúa đất chư vị tôn thần bản xứ giáng điện giáng phủ, tế thế cứu dân .
Con kính lạy công đồng những giá, Hội Đồng những quan, trên ngàn dưới thoải, 18 cửa rừng, 12 cửa bể, cửa đình thần Tam Tứ phủ tối tú anh linh, tối cao, tối sáng, tận thương tận độ !
Hôm nay là ngày … tháng … năm … … … .. Đệ tử con là … .. Hợp đồng gia quyến đẳng Ngụ tại địa chỉ : … … … … … … … … … … .
Ngày thời điểm ngày hôm nay cát nhật đương thời, đệ tử con tâm thành chí nguyện 1 dạ 1 lòng mộ đạo ân cần tại “ tên đền thờ, điện thờ ”, nhất tâm con bái yết cửa Cha cửa Mẹ của đình thần Tam Tứ phủ. Cúi xin Phật thánh thương xót giáng điện giáng phủ, xe loan giá ngự, chấp lễ chấp bái, chứng tỏ công đức, giáng phúc lưu ân cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình, muôn nhà được hưởng ấm no niềm hạnh phúc .
Phù hộ độ trì cho mái ấm gia đình con được toàn gia an nhàn việc làm hanh thông, người người được chữ bình an, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm, ngũ phúc lâm môn, thân tâm an nhàn, quả đạo viên thành, đầy thuyền mãn quả, nhà đạo hưng thịnh .
Xin những ngài cho con có lộc có tài có ngân có xuyến để trên lo được việc Thánh dưới gánh được việc trần, thần hôn phụng sự cửa đình thần tam tứ phủ được mãn chiều xế bóng. Xin những Ngài thương lời con kêu nhận lời con khấn, nhất tội ngài nhất xá, vạn tội ngài vạn thương !
Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám ! ! !
Cung thỉnh công đồng Tổ tiên nội ngoại họ ( họ của tín chủ ), Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia đẳng đẳng chư vị chân linh sống vi anh tử vi linh về hầu cửa Phật cửa Thánh trên tấu thượng thiên, dưới tấu tòa vàng thoải phủ, kêu thay lạy đỡ cho con cháu, cháu chắt của Tổ được kêu thấu, tấu nổi, đắc lễ đắc bái đắc yêu đắc cầu .
Đức Tổ cao minh tận thương tận độ ! ! !

Trên đây là những văn khấn cho người có căn số, những thành đồng trong Tứ Phủ, hỗ trợ việc thờ cúng được linh thiêng và đạt đúng với ý nguyện của người dâng lễ vật.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *